Reguliere vergoedingen

  • Werkgever

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

  • Aanvullende verzekering

Voor begeleiding  via een psycholoog of praktijkondersteuner heb je een verwijzing nodig. Bovendien betaal je de eerste rekeningen vanuit je eigen risico. Voor begeleiding door een psychosociaal therapeut  (complementaire zorg) is dat niet  van toepassing. Je kunt rechtstreeks een afspraak maken. Bovendien kun je voor psychosociale therapie vaak een gedeeltelijke vergoeding krijgen vanuit je aanvullende zorgverzekering. Als Natuurgericht Vakspecialist met Plato normering ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging BATC. Mijn lidmaatschapsnummer is 02553.

  • Arbo-dienst van je bedrijf

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.  Bijv. in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

  • Belastingdienst

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching/therapie zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Intake

De intake is een waardevolle eerste stap in de samenwerking. Hier wordt de basis gelegd voor een efficiënte en effectieve behandeling. Er wordt direct helder wat je doelstelling(en) zijn en of de fameuze ‘klik’  er is tussen therapeut en cliënt.

Laat hier je telefoonnummer achter, dan bel ik je terug of boek direct een intake in. 

Success! Message received.